Servicii Invenție

 • Procedurile necesare brevetării unei invenţii în România:
  • Consultanţă prealabilă cu privire la identificarea soluţiilor de protecţie a ideilor Dumneavoastră;
  • Cercetare documentară şi consultanţă privind stadiul tehnicii pe o anumită temă;
  • Interpretarea cercetărilor documentare obţinute de la OSIM;
  • Elaborarea descrierii invenţiei şi a documentaţiei necesare pentru depunerea cererii la OSIM, pe baza datelor tehnice furnizate de solicitanţi;
  • Reprezentarea în faţa tuturor procedurilor OSIM (notificări, taxe, cereri de revocare, contestaţii, eliberarea brevetului de invenţie etc.).
 • Reprezentarea intereselor în faţa terţilor cu privire la:
  • Consultanţă de specialitate în materia drepturilor de proprietate industrială;
  • Formulare de cereri de revocare şi depunere la OSIM a acestora;
  • Încheiere de contracte de licenţă sau cesiune;
  • Măsuri de intervenţie împotriva încălcărilor de drepturi.
 • Consultanţă cu privire la administrarea brevetelor de invenţie:
  • Menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţie;
  • Managementul brevetelor de invenţie;
  • Rapoarte cu privire la statutul juridic al unui brevet de invenţie sau la brevetele de invenţie deţinute de către concurenţi.