"Consilier în Proprietate Industrială" - această expresie vă este necunoscută?


Legea spune: "Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistenţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), precum şi faţă de terţi, în procedurile reglementate."

Consilierul în proprietate industrială este un specialist în domeniu, care facilitează toate demersurile celor interesaţi în această problematică: identificarea soluţiilor de protecţie, întocmirea documentaţiilor necesare, reprezentarea în procedurile OSIM şi în relaţiile cu terţi, obţinerea protecţiei pe plan naţional şi internaţional, realizarea de studii documentare, monitorizarea şi managementul proprietăţii industriale.

Sunt Marius Mocofănescu, consilier în proprietate industrială, membru al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, cu o experienţă de peste 14 ani în domeniul proprietăţii industriale, din care 10 ani în cadrul OSIM.

Fiind şi licenţiat în Marketing, toată activitatea mea de până acum în domeniul proprietăţii industriale, cazurile întâlnite şi problemele de care m-am lovit în rezolvarea acestora, profesioniştii cu care am colaborat şi de la care am învăţat, cursurile la care am participat (organizate de către OSIM, Oficiul European de Brevete, Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne – OAPI - şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – OMPI) mi-au dezvoltat interesul faţă de acest vast domeniu până la pasiune.

Am participat la numeroase manifestări naţionale şi internaţionale, sunt interesat şi informat în permanenţă asupra noutăţilor din domeniul proprietăţii industriale şi intelectuale.

Mă consider un profesionist nu doar pentru experienţa acumulată în ani, ci şi pentru seriozitatea acordată fiecarui caz în parte, ţinând cont şi de dăruirea cu care o fac.
Cabinetul de Proprietate Industrială Marius Mocofănescu vă ofera servicii de specialitate complete şi adaptate necesităţilor fiecărui client, onorariile fiind rezonabile şi corecte.

În cazul în care vă decideţi să ne contactaţi, cu siguranţă acesta va fi primul pas spre concretizarea ideilor Dumneavoastră novatoare şi protejarea lor pentru o afacere de succes.