O introducere în lumea Mărcilor

Originea "mărcii" datează din cele mai vechi timpuri, când meşterii ori artiştii îşi semnau lucrările, prin "anumite însemne", pe produsele lor artistice sau utilitare. Odată cu trecerea timpului, a evoluţiei omului, a apariţiei economiei de piaţă, a concurenţei ori concurenţei neloiale, dar şi a contrafacerii, " brandurile" au evoluat în sistemul actual de înregistrare și protecţie peste tot în lume.

Astăzi, brandurile sunt determinante în deciziile de cumpărare. Marca înregistrată este un instrument managerial indinspensabil, ea este primul pas spre o afacere de succes, recunoaştere, apreciere, … cu alte cuvinte marca este "suma totala a percepţiilor clienţilor asupra produselor ori seviciilor oferite ". Marca reprezintă cel mai important mod de identificare a produselor de către consumatori în cadrul ofertei totale existente pe piaţă, servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

Marcă îregistrată

Este dificil să comercializezi produse anonime. Pentru consumator, marca reprezintă cel mai important mijloc de a recunoaşte rapid o categorie de produse sau servicii care i-a fost recomandată sau pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură. Marca este şi o garanţie de fabricaţie şi o ofertă de servicii postvânzare, fiind un mijloc de a cuceri şi a păstra o clintelă. Marca este un mijloc de personalizare a unor produse, de stabilire a unei legături strânse între personalitatea cumpărătorului şi aceea a unui produs. Firma care dispune de o marcă cu un potenţial ridicat beneficiază de o serie de avantaje competitive. Cheltuielile ei de comercializare sunt mai scăzute, datorită nivelului ridicat de cunoaştere şi fidelitate a consumatorilor. Firma în cauză are o putere mai mare de negociere cu distribuitorii şi detailiştii, deoarece clienţii acestora se aşteaptă să le fie oferită marca respectivă. Firma poate practica un preţ mai ridicat decât concurenţa, deoarece consumatorii percep calitatea mărcii la un nivel superior. Nu trebuie uitată nici valoarea pe care o marcă o poate avea pe piaţă. De foarte multe ori, această valoare poate depăşi cu mult întreaga valoare a activelor corporale ale societăţii (este semnificativă în acest sens afirmaţia preşedintelui Companiei Coca - Cola: dacă întreaga firmă ar dispărea, din punct de vedere al activelor corporale deţinute, într-o singură zi va putea relua afacerea numai datorită valorii de piaţă a mărcii Coca - Cola – peste 70 miliarde dolari). Astăzi, în majoritatea industriilor, se întâlnesc frecvent tranzacţii care au drept obiect marca, reprezentând licenţieri (exclusive sau neexclusive) sau cesiuni, tranzacţii atingând uneori sume de ordinul a multor milioane de dolari, sume ce reprezintă venituri suplimentare sau pot ajuta la extinderea activităţii comerciale.

Made in Romania

În România, protecţia mărcilor este reglementată de prevederile legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, titlul de protecţie fiind reprezentat de certificatul de înregistrare ce poate fi obţinut după parcurgerea procedurii legale, iar organismul de stat competent este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.). Protejarea mărcii începe din momentul depunerii cererii de înregistrare la O.S.I.M., asigurând solicitantului un drept de prioritate faţă de orice altă depunere ulterioară, din punct de vedere juridic fiind blocată posibilitatea ca şi o terţă persoană să aibă aceeaşi proprietate. Prin protejarea şi deţinerea drepturilor asupra unei mărci, titularul exercită drepturi depline şi exclusive de a o folosi (putând să o inscripţioneze pe produsele sale, să ofere servicii sub marca respectivă, să o comercializeze etc.), precum şi dreptul de a interzice utilizarea mărcii sub orice forma de către alte persoane. Marca înregistrată conferă şi dreptul la intervenţie al proprietarului, în sensul că, ori de câte ori o terţă parte săvârşeşte acte care îngrădesc dreptul (exclusiv) la uzufruct, titularul dreptului de proprietate industrială poate iniţia o procedură de apărare. Aceste drepturi sunt acordate titularului unui certificat de înregistrare de marcă pe un termen de 10 ani de la data depozitului. La cererea titularului, înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, asigurând, teoretic, o perioadă de protecţie nelimitată. Protecţia mărcilor este teritorială, astfel că este necesar să solicitaţi înregistrarea mărcii în ţara sau ţările unde afacerea Dvs. este sau ar putea fi prezentă. Când vă înregistraţi marca trebuie să se specifice produsele şi serviciile asociate acesteia. Clasificarea Internaţională de la Nisa (adoptată de majoritatea ţărilor) include toate produsele şi serviciile în 45 de clase, ceea ce vă permite să specificaţi clar şi concis clasele acoperite de marca Dvs. Protecţia unei mărci se referă doar la clasele specificate în momentul solicitării înregistrării mărcii, astfel că este necesar să se determine pentru ce clase trebuie să vă înregistraţi marca. O eroare în ceea ce priveşte alegerea claselor poate determina reducerea ariei de protecţie a mărcii sau o creştere nejustificată a cheltuielilor de înregistrare.

Certificat de inregistrare

Utilizarea unei mărci fără ca aceasta să fie protejată din punct de vedere juridic poate avea consecinţe dintre cele mai neplăcute, atât comerciale, cât şi penale:

  • Orice persoană fizică sau juridică poate înregistra, legal, marca dumneavoastră, conform dreptului de prioritate de înregistrare. Beneficiind de avantajele conferite de protecţia legală a mărcii, aceasta poate oricând interzice producţia, deţinerea, comercializarea, activitatea de import - export sau utililizarea semnului respectiv celui care iniţial a creat marca.
  • Orice terţă persoană poate utiliza numele dumneavoastră de marcă, chiar fără să obţină protecţia juridică pentru acesta, fără ca dumneavoastră să puteţi să interveniţi.
  • Puteţi investi într-o marcă şi în lansarea acesteia pe piaţă, încălcând dreptul de proprietate exclusivă a unei terţe persoane. În acest caz, dumneavoastră săvârşiţi un act de contrafacere, titularul dreptului de proprietate putându-vă acţiona în justiţie şi obţine interzicerea activităţii pe care o desfăşuraţi, prejudiciile dumneavoastră fiind importante din punct de vedere penal şi comercial.

Cu aceleaşi probleme puteţi să vă confruntaţi şi în cazul în care aţi omis reînnoirea mărcilor dumneavoastră, determinând decăderea dumneavoastră din drepturile de proprietate asupra acestora.

Fiţi conştienţi de faptul că înregistrarea numelui comercial, al emblemei sau al numelui de domeniu de internet în sine nu conferă un drept exclusiv de utilizare. Asiguraţi-vă că aveţi un astfel de drept prin înregistrarea acestora ca marcă!