Proprietatea Intelectuală

Proprietate intelectuală este un concept care se referă la creații ale minții umane pentru care anumite drepturi exclusive sunt recunoscute de către terţi. Proprietatea intelectuală are două componente:

  • Proprietatea industrială - creaţii referitoare la invenţii din toate domeniile, modele de utilitate, desene şi modele, mărci, nume comerciale, indicaţii geografice, denumiri de origine, combaterea concurenţei neloiale;
  • Drepturile de autor şi drepturile conexe

În paralel cu dezvoltarea pe toate planurile a societăţii umane, istoria a fost marcată şi de evoluţia conceptelor cu privire la protecţia creaţiei intelectuale.

În România, primele acte legislative în domeniu au fost:

  • “Legea asupra mărcilor de fabrici şi comerţ”, adoptată în 1879;
  • “Legea brevetelor de invenţiune” din 1906, când se înfiinţează şi “Biroul pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune”;
  • “Legea asupra proprietăţii literare şi artistice” din 1923

În prezent, în România legislaţia cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale este armonizată cu legislaţia europeană în domeniu, România fiind parte la cele mai importante tratate şi convenţii internaţionale. Instituţia administraţiei centrale de stat abilitată în conferirea de drepturi în domeniul proprietăţii industriale şi administrarea acestora este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM. Asistenţa de specialitate cu privire la drepturile de proprietate industrială, consultanţa în domeniu şi reprezentarea în faţa OSIM şi a terţilor sunt oferite de către consilieri în proprietate industrială autorizaţi, în condiţiile legii.

Serviciile puse la dispoziţie de Cabinetul de Proprietate Industrială Marius Mocofănescu, prin multitudinea şi flexibilitatea lor, vin în sprijinul activităţii Dumneavoastră, de la identificarea necesităţilor specifice, până la simplificarea şi realizarea demersurilor în toate procedurile cu privire la înregistrarea mărcilor şi desenelor/modelelor sau brevetarea invenţiilor.
La pagina Contact veţi găsi toate variantele prin care puteţi lua legătura cu noi.