Servicii Desene și Modele

 • Procedurile necesare obţinerii protecţiei desenului sau modelului prin înregistrarea acestuia la OSIM:
  • Consultanţă prealabilă cu privire la identificarea soluţiilor de protecţie a ideilor Dumneavoastră;
  • Cercetare documentară şi consultanţă privind disponibilitatea înregistrării unui desen sau model;
  • Realizare de cercetări documentare pentru evitarea contrafacerii;
  • Interpretarea cercetărilor documentare obţinute de la OSIM;
  • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării desenului/modelului;
  • Reprezentarea în faţa tuturor procedurilor OSIM (notificări, taxe, opoziţii, contestaţii, eliberarea certificatului de înregistrare etc.).
 • Procedurile necesare obţinerii protecţiei desenului/modelului în străinătate:
  • Regional – la OAPI;
  • Internaţional – la OMPI.
 • Reprezentarea intereselor în faţa terţilor cu privire la:
  • Consultanţă de specialitate în materia drepturilor de proprietate industrială;
  • Elaborare de opoziţii împotriva înregistrării desenelor/modelelor terţilor şi depunere la OSIM a acestora;
  • Încheiere de contracte de licenţă sau cesiune;
  • Măsuri de intervenţie împotriva încălcărilor de drepturi.
 • Consultanţă cu privire la administrarea desenelor/modelelor:
  • Menţinerea în vigoare şi reînnoirea certificatelor de înregistrare;
  • Managementul portofoliului de desene/modele;
  • Rapoarte cu privire la desenele/modelele deţinute de către concurenţi.