Servicii Mărci

 • Procedurile necesare obţinerii protecţiei mărcii prin înregistrarea acesteia la OSIM:
  • Consultanţă prealabilă cu privire la identificarea soluţiilor de protecţie a ideilor Dumneavoastră;
  • Consultanţă privind alegerea semnului distinctiv;
  • Cercetare documentară şi consultanţă privind disponibilitatea unei mărci;
  • Realizare de cercetări documentare pentru evitarea încălcării unui drept anterior protejat;
  • Interpretarea cercetărilor documentare obţinute de la OSIM;
  • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării mărcii;
  • Reprezentarea în faţa tuturor procedurilor OSIM (notificări, taxe, observaţii, opoziţii, contestaţii, eliberarea certificatului de înregistrare etc.).
 • Procedurile necesare obţinerii protecţiei mărcii în străinătate:
  • Regional – la OAPI;
  • Internaţional – la OMPI.
 • Reprezentarea intereselor în faţa terţilor cu privire la:
  • Consultanţă de specialitate în materia drepturilor de proprietate industrială;
  • Monitorizare mărci, prin informarea asupra depunerii la OSIM a unor mărci identice sau similare cu a Dumneavoastră;
  • Elaborare de opoziţii împotriva înregistrării mărcilor similare şi depunere la OSIM a acestora;
  • Încheiere de contracte de licenţă sau cesiune;
  • Consultanţă cu privire la măsurile ce se impun împotriva concurenţei neloiale;
  • Elaborare de notificări cu privire la utilizarea unor mărci identice sau similare cu a Dumneavoastră.
 • Consultanţă cu privire la administrarea mărcilor:
  • Reînnoirea certificatelor de înregistrare a mărcilor;
  • Marketingul mărcii şi strategiile de marcă;
  • Managementul portofoliului de mărci;
  • Rapoarte cu privire la mărcile deţinute de către concurenţi.